Effektive redskaber til professionelle entreprenører og alle grønne udfordringer

Energreens basismaskiner kører over hele verden og løser opgaver indenfor pleje af grønne områder. Arbejdsopgaverne og dermed behovene er vidt forskellige, for der er stor forskel på at knuse knastørt tornekrat i Sydfrankrig eller fugtigt parkgræs i Danmark. 

Med tiden er der derfor udviklet en lang række redskaber til forskelligtartede opgaver til både de fjernstyrede Energreen Robo redskabsbærere og de store Energreen ILF selvkørende maskiner.
Du finder de standardiserede redskaber her, men ring 42157820, hvis du har specielle opgaver. Måske har Energreen løst lignende udfordringer før, måske ved vi hvilke adaptere, der skal til for at du kan køre med fremmede redskaber, eller måske kan vi modificere eksisterende redskaber ud fra dine ideer. I sidste ende er det jo dig, der skal løse opgaverne.

Standardredskaberne dækker allerede mange behov indenfor græsklipning, pleje af naturområder, beskæring af levende hegn og træer, grøfterensning og vandløbspleje osv. 

Close Menu